REZERVACE KURZU
Smysluplnost, spolupráce, svobodná volba.
Smysluplný život.

Ceník překladů a tlumočení

 

Cena překladu

Běžně překlad 1 normostrana z ČJ do AJ/NJ a z AJ/Nj do Čj  
500 – 600 Kč

Cena tlumočení

Běžně tlumočení – konsekutivní
1 hodina (60 minut) 700 – 800 Kč

Výsledná cena závisí rovněž na konkrétní domluvě, posouzení délky a náročnosti překládaného textu; tlumočení.