REZERVACE KURZU
Smysluplnost, spolupráce, svobodná volba.
Smysluplný život.

Úvodem - představení

Výuka jazyků

 

 • každoročně se zúčastňuje jazykových i dalších vzdělávacích akcí (SGUN - vzdělávací akce NJ, British Council - vzdělávací akce AJ a další)
 • Je absolventkou kurzu Italštiny - un "Corso di Lingua Italiana" na Piccola Universitá Italiana v Tropee (2019)
 • Je absolventkou Akademie Psychology of Mind - Certifikovaný transformativní kouč (2018)
 • Je absolventkou Pedagogické fakulty University Karlovy (2013) s tématem DP Výuka cizího jazyka v primární škole.

 

 • Zaměřuje se na všechny věkové skupiny tj. děti 1. i 2. stupeň, mládež i dospělé v návaznosti na Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR); = Common European Framework (CEFR); = Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER) .
 • Skupiny dětí 1. a 2. stupeň pracují pololetně ve skupinách; ostatní děti, mládež a dospělí individuálně či ve skupinách; rovněž v intenzivních blocích dle domluvy.
 • Pro dospělé a mládež nabízí od r. 2019 nový PROJEKT WALK and TALK - SPRECHEN und SPAZIEREN.
 • V r. 2020 organizuje nově ON-LINE kurzy Aj/Nj a dále nabízí INTENZIVNÍ VÝUKU Aj/Nj v blocích v průběhu roku a Letní intenzivní kurzy Aj/Nj.

 

 • Cena výuky se odvíjí od délky vyučovací jednotky, četnosti výukových bloků, počtu studentů ve skupině,místa výuky (dále viz Ceník výuky).

 

 • Nabízí zkušenostindividuální přístupdiagnostiku a motivaci pro efektivní zaměření na dosažení konkrétních cílů, průběžné hodnocení výukydostupnost (v místě ZŠ, dojezd za studenty či v místě MK).

s využitím RESPEKTUJÍCÍHO PŘÍSTUPU a PRVKŮ TRANSFORMATIVNÍHO KOUČINKU


Překlady a tlumočení

 • předkládá a tlumoční Německý jazyk od roku 1992 a Anglický jazyk od roku 1994.
 • Je absolventkou státních speciálních zkoušek překladatelství a tlumočnictví Německý jazyk (2002); překladatelství Anglický jazyk (2003).

 

 • Zaměřuje se na obecnou a právnickou Angličtinu a Němčinu, dále pak na oblast cestovního ruchu.
 • Cena za překlad či tlumočení závisí na konkrétní domluvě, posouzení délky a náročnosti, termínu vyhotovení překládaného textu; uskutečnění tlumočení (dále viz Ceník překladů a tlumočení).
 • Nabízí zkušenost, individuální přístup, dostupnost (v místě klienta/dojezd za klientem či v místě MK).

 

Transformativní koučink

 • Koučuje od roku 2018.
 • Je absolventkou Akademie Psychology of Mind (u Centra změn - Zdeňky Čermákové a Ing. Vladimíra Vymětala) - Certifikovaný transformativní kouč (2018).
 • Pravidelně se zúčastňuje vzdělávacích akcí a seminářů se zaměřením na transformativní koučink.

 

 • Prvky transformativního koučinku využívá i při výuce jazyků.
 • Nabízí pomoc s opětovným nacházením cesty k SOBĚ - tam, kde jsme vždycky byli (jen jsme to možná trochu pozapomněli) - a skrze to jednat i pracovat ve všech svých oblastech tvořivěji, snadněji, radostněji... SMYSLUPLNĚJI :-) 
 • Více informací v odkazu Transformativní koučink.