REZERVACE KURZU
Smysluplnost, spolupráce, svobodná volba.
Smysluplný život.

Výuka německého jazyka

Výuka německého jazyka je zaměřena na všechny věkové skupiny, tj. děti 1. a 2. stupeň; mládež a dospělí dle individuálních potřeb studentů i v návaznosti na Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR).

Skupiny dětí 1. a 2. stupeň pracují pololetně ve skupinách; ostatní děti, mládež a dospělí individuálně či ve skupinách; rovněž v intenzivních blocích - dle domluvy.

Dále jsou organizovány jazykově motivační zájezdy do zahraničí, Letní intenzivní kurzy Nj.

Individuální přístup, diagnostika a motivace pro efektivní zaměření na dosažení konkrétních cílů, průběžné hodnocení výuky; dostupnost (v místě ZŠ, dojezd za studenty či v místě MK)

s využitím RESPEKTUJÍCÍHO PŘÍSTUPU a PRVKŮ TRANSFORMATIVNÍHO KOUČINKU