REZERVACE KURZU
Smysluplnost, spolupráce, svobodná volba.
Smysluplný život.

ROZVRH KURZŮ

Kurzy anglického a německého jazyka

pro děti a mládež - viz níže

pro dospělé - dle individuální domluvy


2. Semestr 2019/2020 – od 2. – 3. týdne v lednu 2020

 

- při ZŠ Týnec nad Sázavou
PO, ÚT – budova Benešovská; ST, ČT – budova Komenského

 

DEN   

 
Pondělí    14,15 – 15,00 
                  2. třída AJ      

               15,30 – 16,15
       (7.), 8., 9. tř. NJ POKROČILÍ     


Úterý       12,15 – 13,00
                  1. třída AJ

               13,15 – 14,00
                4.,3. třída AJ

               14,15 – 15,00
                  5. třída AJ

              15,05 – 15,50
                 6. třída AJ

Středa      13,15 – 14,00
                  4. třída AJ 

               14,05 – 14,50
                 6., 7. tř. AJ 

               15,00 – 15,45
        6., 7. tř. NJ MÍRNĚ POKROČ.
 
Čtvrtek     13,15 – 14,00
                  1. třída AJ

               14,15 – 15,00
                  2. třída AJ


               15,15 – 16,00
                8., 9. třída AJ  

 

 • Pozn.:  1. třída AJ Komenského je kurz nový – otevřený do max. naplnění;
              2. – 9. třída AJ Benešovská a Komenského pokračující – také otevřené do max. naplnění;
               NJ Začátečníci, Mírně pokročilí a Pokročilí jsou kurzy rovněž otevřené dle požadavků a zájmu do max. naplnění.
   Do nových i pokračujících, resp. nabízených časů kurzů je možné se hlásit do naplnění. Ve skupině max. 8 dětí/studentů.

 

 • CÍLE kurzů Aj i Nj:
  - poslech, vstřebávání cizího jazyka
  - opakování, neverbální porozumění – využití při pohybových i statických hrách
  - reprodukování, porozumění, přehrávání jednoduchých příběhů, frází, básniček či rýmů, písniček
  - reagování odpovědí na jednoduché otázky
  - tvoření jednoduchých samostatných otázek
  - využití pracovních listů, her, poslechů a dalších materiálů, čtení, psaní, moderních informačních technologií
  - základní reálie anglicky/německy mluvících zemí
  SMĚŘOVÁNÍ K BĚŽNÉ ŠKOLNÍ VÝUCE – PODPORA AKTUÁLNĚ PROBÍRANÉHO UČIVA Aj i Nj ve škole
  ROZVOJ KOMUNIKACE NA VŠECH ÚROVNÍCH 
  KOMUNIKACE V DĚTEM BLÍZKÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

 

 • Kontakt a další informace pro zájemce na www.jazykykrejcikova.cz
  F: Jazyky Marcela Krejčíková