REZERVACE KURZU
Smysluplnost, spolupráce, svobodná volba.
Smysluplný život.

Rezervace kurzu

Vážení zájemci o kurz německého či anglického jazyka. Před vyplněním přihlašovacího formuláře věnujte prosím pozornost informacím o ochraně osobních údajů, plynoucích z přihlášení do některého z mých kurzů.

Registrací do jazykového kurzu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním údajů je nutné doložit vyplněním následujícího Souhlasu se zpracováním osobních údajů a jeho fyzickým odevzdáním nejpozději v den začátku Vašeho kurzu. Za nezletilé účastníky prosím o vyplnění jejich zákonného zástupce. 

(Má-li)
(Má-li)
Adresa


Zákonný zástupce