Moje osobní zkušenost s koučinkem v oblasti 3 principů

Tato má nová aktivita – transformativní (tj. mentální) kouč v oblasti 3 principů – se postupně rozvíjí a za dobu více než 5 let pomohla už mnohým lidem, v neposlední řadě vidím a vnímám velký posun ve svém životě přímo já sama. Je to podle mé dosavadní zkušenosti něco v našich českých poměrech poměrně nového, a přece, co může lidem tolik pomoci, ať už v překonávání různých nesnází a problémů či naopak i v podpoře jejich osobního i pracovního rozvoje – směrem k větší lehkosti, radosti, efektivnosti či i odolnosti ve všech oblastech života.

 

Ve Spojených státech a i jinde ve světě pomáhají – tyto 3 principy – lidem již od 70. let, kdy je v momentě svého „vhledu“ pro sebe objevil skotský svářeč Sydney Banks a začal je pak dále šířit – i ve spolupráci s odborníky – psychology a psychiatry – protože právě ti začali jako první po setkání se Sydem objevovat, jak zázračně může působit, když se – namísto analyzování událostí začneme obracet k našim současným možnostem a nápadům – vedeni naší vnitřní moudrostí – trvale napojenou na energii, ze které vzniká vše živé i neživé – a když začneme víc důvěřovat tomuto našemu „vedení“, které k nám neustále přichází v proudících myšlenkách, a kdy díky uvědomění si tohoto faktu prostřednictvím našeho vědomí, můžeme a nemusíme díky naší svobodné vůli a volbě reagovat či nereagovat na cokoli, s čím se setkáváme v našem každodenním životě a co k nám přichází prostřednictvím jen a pouze našeho myšlení, které pak ze 100% prožíváme.

 

Jinými slovy:

 

  • Narodili jsme se s bezchybně fungujícím systémem mentální pohody a klidu, do které se vždy automaticky vracíme. (Můžeme to vidět, když se otočíme a podíváme se v našem životě zpět, kdykoli jsme byli v nějakých „těžkostech“, vždy jsme se nakonec opět zklidnili – dříve či později.)

 

  • To co si myslíme – prožíváme, prociťujeme, považujeme vždy za pravdivé. (Ovšem, je dobré si všimnout, že každý člověk prožívá a za „pravdivé“ považuje vždy právě to své osobní individuální myšlení – a to je u každého jiné.)

 

  • Můžeme si ale tohoto faktu začít víc všímat, více se na toto spoléhat – včetně toho, že naše pocity jsou nám perfektní navigací – tj. můžeme vědomě a díky naší svobodné vůli – volbě následovat – směřovat naši pozornost k tomu, co nás přitahuje, čím se rádi zaobíráme, co nám dává smysl, co je pro nás důležité, co nám přináší radost – v jakékoli situaci či interakci směřovat k tomuto spolehlivému klidu hluboko uvnitř nás (namísto zaobíráním se a analyzováním toho, co se stalo či stane a co by bylo kdyby a co bychom mohli a nemohli bývali … či měli nebo neměli udělat…či i co se děje právě teď a není nám to příjemné, dokonce nám z toho může být i fyzicky nedobře – ale to vše jsou v podstatě láskyplné signály našeho těla, že směřujeme někam, kde to pro nás není „zdravé“ ani nijak jinak přínosné, ba naopak i citelně škodlivé…)

 

  • Jediné tedy, co je třeba díky našemu povědomí o tomto všem – díky naší vůli a volbě – být ochotni začít se obracet tam, kam nás to vždy přitahuje – právě prostřednictvím našich pocitů, které nám neustále ukazují cestu – k tomu, co je tady před námi právě teď v nabídce, co se otevírá jako zajímavá možnost, k tomu, co se nám opravdu chce a můžeme to i udělat.

 

  • Můžeme se začít vědomě obracet směrem k LÁSCE, NÁPOMOCI, VSTŘÍCNOSTI, OCHOTĚ, POCHOPENÍ, RADOSTI, SOUCITU, ZÁJMU, ZVĚDAVOSTI apod. = k tzv. „léčivým“ myšlenkám

 

X   namísto k NEPOCHOPENÍ, NELÁSCE, NENÁVISTI, ZLOSTI, VZTEKU, ODMÍTÁNÍ,  NERESPEKTOVÁNÍ, POVRCHNOSTI, POVÝŠENECTVÍ, POKRYTECTVÍ, TRÁPENÍ, ZOUFALSTVÍ, SOUŽENÍ apod. = k tzv. škodlivým – toxickým myšlenkám

 

  • A je tu pro nás neustále k dispozici víra a naděje, že jakkoli nemožné se nám to může zdát nyní, tak že při tomto našem směřování – dříve či později – jednoho dne už budeme více odolnější, spokojenější, šťastnější – nebudou se nás už některé věci tolik dotýkat, protože budeme schopni využívat tuto naši schopnost volby – svobodné vůle více a více.

 

 

Chcete-li se o tom všem dozvědět více, jsem vám ráda k dispozici při osobním koučinku či na mých webinářích či seminářích.

 

Marcela Krejčíková, Mental Well-being Coach

 

Kontakt:

E: krejcikova@akkrejcik.cz

T: 728485227

Mgr. Marcela Krejčíková
Zbořený Kostelec 70
257 41 Týnec nad Sázavou

+420 728 485 227
krejcikova@akkrejcik.cz

Copyright © 2016-2023 Marcela Krejčíková
Ochrana osobních údajů