Blog

Mentální koučink duševní pohody

Co přináší setkání s mentálním koučem Během setkání se v komunikaci s klienty běžně dostáváme k různým tématům jejich každodenního života, ať už pracovního či rodinného, volnočasového atd. Často se objevuje i potřeba řešit různé či touha po dalším rozvoji klienta apod. A vše dohromady se někdy může zdát poněkud obtížné či dokonce nedosažitelné, následně […]

Jazyková výuka propojená s mentálním koučinkem

Jazykovou výuku je rovněž možno propojovat s mentálním koučinkem duševní pohody. Během kurzů se v komunikaci se studenty běžně dostáváme k různým tématům jejich každodenního života, ať už pracovního či rodinného, volnočasového atd. Často se objevuje i potřeba řešit různé či touha po dalším rozvoji studenta apod. A vše dohromady se někdy může zdát poněkud […]

Špatné myšlenky ovlivňují pocity chování

a naopak Hezké myšlenky ovlivňují pocity i chování Naše špatné pocity a/nebo fyzické projevy v našem těle – jsou dokonalými navigačními signály našeho těla – které nám říká něco jako: “Prosím, co kdybys třeba jen malinko změnil/a svůj pohled – přístup – a pustil/a “ten závažný problém, který je třeba řešit,” na chvíli a a […]

INTENZIVNÍ jazyková VÝUKA a její VÝZNAM

  Intenzivní jazyková výuka nabízí MOŽNOST setkávat se S CIZÍM JAZYKEM v ČASTĚJŠÍM RYTMU, a tím i RYCHLEJŠÍ ZAŽITÍ, vstřebávání, ale i UKLÁDÁNÍ – zapamatovávání KOMUNIKACE v cizím jazyce.   DĚTI, MLÁDEŽ, DOSPĚLÍ – INTENZIVNÍ FORMOU každý den   VŠECHNY ÚROVNĚ – kurz na míru DLE INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB studentů   pro ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE i sebedůvěry […]

Bad Thoughts Generate Feelings Behaviour

as opposed to Nice Thoughts Generate Feelings Behaviour Our Bad Feelings and/or possibly our Physical Sensations in our body – are our Perfect Navigation Signals of our body – saying something like: “Please, how about just at least slightly changing your view – approach – and let “the serious problem to be solved” go for […]

Moje osobní zkušenost s koučinkem v oblasti 3 principů

Tato má nová aktivita – transformativní (tj. mentální) kouč v oblasti 3 principů – se postupně rozvíjí a za dobu téměř 3 let pomohla už mnohým lidem, v neposlední řadě vidím a vnímám velký posun ve svém životě přímo já sama. Je to podle mé dosavadní zkušenosti něco v našich českých poměrech poměrně nového, a […]

Projekt Walk and Talk

SPRECHEN und  SPAZIEREN nabízí studenty nově OBJEVENÝ a OBLÍBENÝ způsob výuky jazyků AKTIVNÍ PROCHÁZKU spojenou s ROZVOJEM vašich JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ v Angličtině či Němčině Walk and Talk forma nabízí kromě aktivní komunikace – samozřejmě dle úrovně studentů – i všimnutí si jazykových oblastí, kde třeba dovysvětlit, doprocvičit a i práci s materiály, poslechy, […]

3 PRINCIPY

Co se děje při koučinku

Při tzv. TRANSFORMATIVNÍM (tj. mentálním) KOUČINKU dochází prostřednictvím komunikace mezi koučem a klientem postupně k samovolnému odblokování zažitých “naučených” vzorců v myšlení  např. při posuzování, očekávání, představách, ale i přáních a touhách a tím pak i ke změnám v chování v postojích a přístupu k životu např. směrem ke klidu, vyrovnanosti, lásce a pochopení, trpělivosti, […]

VÝZNAM a DŮLEŽITOST, ÚSPĚCH a NAPLNĚNÍ

CO má pro mě vskutku VÝZNAM a DŮLEŽITOST? CO je pro mě skutečným ÚSPĚCHEM? KDY pociťuji opravdové NAPLNĚNÍ?   Koučink mi dal pocit SVOBODY a VOLNOSTI, že MOHU vyzkoušet – PUSTIT SE do ČEHOKOLI – a ať to bude cokoli, SVĚT SE skutečně NEZBOŘÍ, ten tu BUDE DÁL…   A že SI MOHU DOVOLIT – dopřát […]

Mgr. Marcela Krejčíková
Zbořený Kostelec 70
257 41 Týnec nad Sázavou

+420 728 485 227
krejcikova@akkrejcik.cz

Copyright © 2014-2020 Marcela Krejčíková
Ochrana osobních údajů