Překlady a tlumočení

  • překládá a tlumočí Německý jazyk od roku 1992 a Anglický jazyk od roku 1994.
  • Je absolventkou státních speciálních zkoušek překladatelství a tlumočnictví Německý jazyk (2002); překladatelství Anglický jazyk (2003).
  • Zaměřuje se na obecnou a právnickou Angličtinu a Němčinu, dále pak na oblast cestovního ruchu a duševního zdraví.
  • Cena za překlad či tlumočení závisí na konkrétní domluvě, posouzení délky a náročnosti, termínu vyhotovení překládaného textu; uskutečnění tlumočení (dále viz Ceník překladů a tlumočení).
  • Nabízí zkušenost, individuální přístup, dostupnost (v místě klienta/dojezd za klientem či v místě MK).

Mgr. Marcela Krejčíková
Zbořený Kostelec 70
257 41 Týnec nad Sázavou

+420 728 485 227
krejcikova@akkrejcik.cz

Copyright © 2016-2023 Marcela Krejčíková
Ochrana osobních údajů