Ceník překladů a tlumočení

Cena překladu

Běžně překlad 1 normostrana z ČJ do AJ/NJ a z AJ/Nj do Čj
600 – 700 Kč

Cena tlumočení

Běžně tlumočení – konsekutivní
1 hodina (60 minut) 900 – 1000 Kč

Výsledná cena závisí rovněž na konkrétní domluvě, posouzení délky a náročnosti překládaného textu; tlumočení, termínu vyhotovení.

 

Mgr. Marcela Krejčíková
Zbořený Kostelec 70
257 41 Týnec nad Sázavou

+420 728 485 227
krejcikova@akkrejcik.cz

Copyright © 2016-2023 Marcela Krejčíková
Ochrana osobních údajů