Výuka cizích jazyků

Vyučuje Anglický jazyk a Německý jazyk od roku 2001

  • každoročně se zúčastňuje jazykových i dalších vzdělávacích akcí (SGUN – vzdělávací akce NJ, British Council – vzdělávací akce AJ a další)
  • Je absolventkou kurzu Italštiny – un “Corso di Lingua Italiana” na Piccola Universitá Italiana v Tropee (2019)
  • Je absolventkou Akademie Psychology of Mind – Certifikovaný transformativní kouč (2018)
  • Je absolventkou Pedagogické fakulty University Karlovy (2013) s tématem DP Výuka cizího jazyka v primární škole.

 

  • Zaměřuje se na všechny věkové skupiny tj. děti 1. i 2. stupeň, mládež i dospělé v návaznosti na Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR); = Common European Framework (CEFR); = Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER) .
  • Skupiny dětí 1. a 2. stupeň pracují pololetně ve skupinách; ostatní děti, mládež a dospělí individuálně či ve skupinách; rovněž v intenzivních blocích dle domluvy.
  • Pro dospělé a mládež organizuje od r. 2019 oblíbený formát kurzů WALK and TALK – SPRECHEN und SPAZIEREN.
  • Od r. 2020 organizuje  ONLINE kurzy Aj/Nj a dále nabízí INTENZIVNÍ VÝUKU Aj/Nj v blocích v průběhu roku a Letní intenzivní kurzy Aj/Nj.

 

  • Cena výuky se odvíjí od délky vyučovací jednotky, četnosti výukových bloků, počtu studentů ve skupině,místa výuky (dále viz Ceník výuky).

 

  • Nabízí zkušenostindividuální přístupdiagnostiku a motivaci pro efektivní zaměření na dosažení konkrétních cílů, průběžné hodnocení výukydostupnost (v místě ZŠ, dojezd za studenty či v místě MK).

s využitím RESPEKTUJÍCÍHO PŘÍSTUPU a PRVKŮ TRANSFORMATIVNÍHO KOUČINKU

Mgr. Marcela Krejčíková
Zbořený Kostelec 70
257 41 Týnec nad Sázavou

+420 728 485 227
krejcikova@akkrejcik.cz

Copyright © 2014-2020 Marcela Krejčíková
Ochrana osobních údajů