Metody, formy a prostředky

Děti 1. stupeň ZŠ

 • Práce ve dvojicíchve skupináchindividuálnědiferenciace výuky dle možností úrovně rozvoje dětí (např. extra materiály)
 • Tematický poslech, vstřebávání cizího jazyka (The Natural Approach – Přirozený přístup)
 • Opakování – neverbální porozumění s využitím pohybových i statických her (Total Physical Response – Celková reakce těla)
 • Poslech, reprodukování, porozumění, přehrávání jednotlivých příběhů, frází či rýmů (Community Language Learning – Učení v komunitě – CLL; Činnostně zaměřená výuka)
 • Dril a upevňování – reagování – jednoduché odpovědi a otázky – příprava na cestování, setkání s cizinci apod. (Wattsenglish)
 • Tvoření jednoduchých samostatných otázek (Metoda komunikativní)
 • Komunikace v dětem blízkých životních situacích(The Oral Approach and/or Situational Language Teaching – Ústní přístup a/nebo Situační jazykové vyučování)
 • Využití pracovních listů, deskových a karetních her, souvisejících poslechů i tištěných materiálů(Celostní učení, Učení v komunitě, Činnostně zaměřená výuka)
 • Základní reálie anglicky/německy mluvících zemí (Celostní učení)
 • Podpora studia i samostudia CJ s využitím slovníků, čtení knih a časopisů, moderních technologií (PC, tablet, interaktivní tabule, MultiROM) apod.

s využitím RESPEKTUJÍCÍHO PŘÍSTUPU a PRVKŮ mentálního KOUČINKU duševní pohody

Děti 2. stupeň ZŠ

 • Práce ve dvojicíchve skupináchindividuálnědiferenciace výuky dle možností úrovně rozvoje dětí (např. extra materiály)
 • Procvičování aktuálně probírané slovní zásoby a gramatiky v tematických blocích (Uvědoměle praktická metoda; Zprostředkovací m.)
 • Využití pracovních listů, deskových a karetních her, souvisejících poslechů i tištěných materiálů (Celostní učení, Učení v komunitě, Činnostně zaměřená výuka)
 • Rozvoj komunikace v základních životních situacích – příprava na cestování, setkání s cizinci apod. (Ústní přístup a/nebo Situační jazykové vyučování; Komunikativní metoda)
 • Rozvoj znalostí reálií anglicky/německy mluvících zemí (mapy, letáky, kostky, hry, karty atd.) (Celostní učení)
 • Podpora k dalšímu samostudiu CJ s využitím tištěných i PC slovníků, internetu, sledování filmů, poslechu písní, moderních technologií, čtení (MultiROM, tablet, PC) apod.

s využitím RESPEKTUJÍCÍHO PŘÍSTUPU a PRVKŮ mentálního KOUČINKU duševní pohody

Mládež a dospělí

 • Práce ve dvojicíchve skupináchindividuálnědiferenciace výuky dle možností úrovně rozvoje dětí (např. extra materiály)
 • Tematické procvičování slovní zásoby, frází a gramatiky(Uvědoměle praktická metoda; Zprostředkovací m.)
 • Využití odpovídajících či aktuálních učebních materiálů, pracovních listů, deskových a karetních her, souvisejících poslechů i tištěných materiálů, kostek apod. (Celostní učení, Učení v komunitě, Činnostně zaměřená výuka)
 • Rozvoj a podpora komunikačních dovedností v běžných životních situacích – příprava na cestování, kontakt s cizinci apod. (Ústní přístup a/nebo Situační jazykové vyučování; Komunikativní metoda)
 • Rozvoj a podpora znalostí reálií anglicky/německy mluvících zemí (mapy, letáky, kostky, hry, karty atd.) (Celostní učení)
 • Podpora dalšího samostudia CJ s využitím tištěných i PC slovníků, pracovních listů, internetu, sledování filmů, poslechu písní, rádia,  moderních technologií, čtení (MultiROM, tablet, PC) apod.

s využitím RESPEKTUJÍCÍHO PŘÍSTUPU a PRVKŮ mentálního KOUČINKU duševní pohody

Mgr. Marcela Krejčíková
Zbořený Kostelec 70
257 41 Týnec nad Sázavou

+420 728 485 227
krejcikova@akkrejcik.cz

Copyright © 2016-2024 Marcela Krejčíková
Ochrana osobních údajů