Výuka německého jazyka

Výuka NĚMECKÉHO JAZYKA je zaměřena na všechny věkové skupiny, tj. DĚTI 1. a 2. stupeň; MLÁDEŽ a DOSPĚLÍ dle individuálních potřeb studentů i v návaznosti na Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR).

SKUPINY dětí 1. a 2. stupeň pracují POLOLETNĚ VE SKUPINÁCH; ostatní děti, mládež a dospělí INDIVIDUÁLNĚ či ve skupinách; rovněž V INTENZIVNÍCH BLOCÍCH – dle domluvy.

Dále jsou organizovány nově ON-LINE kurzy, INTENZIVNÍ VÝUKA v průběhu roku a LETNÍ intenzivní KURZY.

Individuální přístup, diagnostika a motivace pro efektivní zaměření na dosažení konkrétních cílů, průběžné hodnocení výuky; dostupnost (v místě ZŠ, dojezd za studenty či v místě MK)

s využitím RESPEKTUJÍCÍHO PŘÍSTUPU a PRVKŮ TRANSFORMATIVNÍHO KOUČINKU

Mgr. Marcela Krejčíková
Zbořený Kostelec 70
257 41 Týnec nad Sázavou

+420 728 485 227
krejcikova@akkrejcik.cz

Copyright © 2014-2020 Marcela Krejčíková
Ochrana osobních údajů