Jazyková výuka a mentální koučink

I nadále pokračují jazykové kurzy Aj a Nj, nově pak IT – jak běžné, tak intenzivní – termíny dle domluvy.

Důraz je vždy kladen především na rozvoj aktivní jazykové produkce, samozřejmě v návaznosti na porozumění. Zároveň je dle aktuálního zjištění rozvíjena celková jazyková úroveň studenta.

Kurzy probíhají dle individuálních potřeb studentů

  • jak spíše statickou formou, kdy jsou využívány i různé materiály – karty, plakáty či hry – s cílem komunikace v daném jazyce jakoby mimochodem – při hře, popisu, komentování různého apod.
  • nebo je využívána výuka v pohybu – při procházce – v tomto případě mnohdy mizí možnost přemýšlet, jak co říct, a student obvykle hovoří velmi spontánně.

Do jazykového kurzu je – po domluvě – nově možné též zařadit mentální koučink

  • v daném jazyce – po celou dobu výuky
  • či po uplynutí části jazykového bloku – dále pokračovat v češtině v koučinku
Termíny:
  • běžné kurzy – dle domluvy
  • intenzivní kurzy – rovněž dle domluvy
Cena:
Kontakt – rezervace:

tel. 728485227

email: krejcikova@akkrejcik.cz

Fb: Jazyky Marcela Krejčíková

Fb: Koučink Marcela Krejčíková

 

Co když začneme vnímat překážky v našem životě – a to např. i že nám něco ještě nejde tak, jak bychom si přáli nebo že něco neumíme – (spíše než obtíž, těžkost, problém…) – raději jako možnost – příležitost k našemu rozvoji a růstu? Co když se pak spíše mohou objevit nové, čerstvé myšlenky – nápady a řešení – z toho pocitu zvědavosti, zaměření se na něco zajímavého, na něco, co nám připadá důležité…?

Na setkání s Vámi a práci na Vašem jazykovém a/či i mentálním rozvoji duševní pohody se těší 🙂

Marcela Krejčíková, učitelka jazyků a mentální kouč

 

                    

 

 

Mgr. Marcela Krejčíková
Zbořený Kostelec 70
257 41 Týnec nad Sázavou

+420 728 485 227
krejcikova@akkrejcik.cz

Copyright © 2016-2024 Marcela Krejčíková
Ochrana osobních údajů