BlogKoučink

Jazyková výuka propojená s mentálním koučinkem

I nadále pokračují jazykové kurzy Aj a Nj – jak běžné, tak intenzivní – termíny dle domluvy. Důraz je vždy kladen především na rozvoj aktivní jazykové produkce, samozřejmě v návaznosti na porozumění. Zároveň je dle aktuálního zjištění rozvíjena celková jazyková úroveň studenta. Kurzy probíhají dle individuálních potřeb studentů jak spíše statickou formou, kdy jsou využívány […]

INTENZIVNÍ jazyková/a či mentální VÝUKA a její VÝZNAM

  Intenzivní jazyková/a či mentální výuka nabízí MOŽNOST setkávat se S CIZÍM JAZYKEM/rozvíjet se MENTÁLNĚ – v častějším RYTMU, a tím i intenzivnější ZAŽITÍ, vstřebávání, ale i UKLÁDÁNÍ – zapamatovávání KOMUNIKACE v cizím jazyce/- uvědomění si své PŘIROZENÉ MOUDROSTI a možnosti stálého přístupu k ní.   DĚTI, MLÁDEŽ, DOSPĚLÍ – INTENZIVNÍ FORMOU každý den   […]

What if we already have what we ever wanted?

What if we always have the inner quiet space deeper inside? And what if we can always rely on the fact that we know exactly what to do, say or not to do and not to say right NOW? Based on our inner navigation system and common sense – just to start to listen to […]

Co když vše, co jsme kdy v životě chtěli, už máme?

Co když vnitřní klid a pohodu v sobě máme k dispozici neustále? A co když se můžeme spolehnout na to, že právě TEĎ víme přesně, co je třeba udělat, říct či také neudělat i neříct? Na základě naší vnitřní nápovědy a moudrosti, jen jí víc vědomě (opět) naslouchat a důvěřovat… 🙂   A co když začneme víc […]

Mentální koučink duševní pohody

Setkání s mentálním koučem – termíny dle domluvy Během setkání se v komunikaci s klienty běžně dostáváme k různým tématům jejich každodenního života, ať už pracovního či rodinného, volnočasového atd. Často se objevuje i potřeba řešit různé či touha po dalším rozvoji klienta apod. A vše dohromady se někdy může zdát poněkud obtížné či dokonce […]

Špatné myšlenky ovlivňují pocity chování

a naopak Hezké myšlenky ovlivňují pocity i chování Naše špatné pocity a/nebo fyzické projevy v našem těle – jsou dokonalými navigačními signály našeho těla – které nám říká něco jako: “Prosím, co kdybys třeba jen malinko změnil/a svůj pohled – přístup – a pustil/a “ten závažný problém, který je třeba řešit,” na chvíli a a […]

Bad Thoughts Generate Feelings Behaviour

as opposed to Nice Thoughts Generate Feelings Behaviour Our Bad Feelings and/or possibly our Physical Sensations in our body – are our Perfect Navigation Signals of our body – saying something like: “Please, how about just at least slightly changing your view – approach – and let “the serious problem to be solved” go for […]

Moje osobní zkušenost s koučinkem v oblasti 3 principů

Tato má nová aktivita – transformativní (tj. mentální) kouč v oblasti 3 principů – se postupně rozvíjí a za dobu více než 5 let pomohla už mnohým lidem, v neposlední řadě vidím a vnímám velký posun ve svém životě přímo já sama. Je to podle mé dosavadní zkušenosti něco v našich českých poměrech poměrně nového, […]

3 PRINCIPY

Co se děje při koučinku

Při tzv. TRANSFORMATIVNÍM (tj. mentálním) KOUČINKU dochází prostřednictvím komunikace mezi koučem a klientem postupně k samovolnému odblokování zažitých “naučených” vzorců v myšlení – jednak hlubším porozuměním, jednak i lepším pochopením toho, jak funguje naše mysl, myšlení, vědomí – náš celkový duševní a mentální systém –  např. při posuzování, očekávání, představách, ale i přáních a touhách […]

Mgr. Marcela Krejčíková
Zbořený Kostelec 70
257 41 Týnec nad Sázavou

+420 728 485 227
krejcikova@akkrejcik.cz

Copyright © 2016-2024 Marcela Krejčíková
Ochrana osobních údajů